Situatiemetingen

Situatiemetingen

Bij situatie- en detailmetingen brengen we percelen, kadastrale grenzen, bouwterreinen, gebieden en landkaarten in kaart. Alle zichtbare objecten als wegen, wegkanten, inspectieputten, lantaarnpalen etcetera worden ingemeten. Wij zorgen veelal voor reconstructieprojecten, maar zetten net zo goed bestaand kaartmateriaal om naar de nieuwe situatie door middel van revisiemetingen.

Hoogtemetingen

Hoogtemetingen

Bij een hoogtemeting wordt het hoogteverschil gemeten tussen diverse punten. Meestal gebeurt dit ten opzichte van een gewenste referentie zoals bijvoorbeeld een hoogtebout van het NAP. Afhankelijk van de aanwezige terreinsituatie en de gewenste nauwkeurigheid van de opdrachtgever zullen deze werkzaamheden uitgevoerd worden met een waterpasinstrument, Total station of GPS.

Controlemetingen

Controlemetingen

Bij de juiste maatvoering zijn controlemetingen van groot belang, cruciaal zelfs. Bij een groot aantal bouwprojecten, kunstwerken, schepen of offshore projecten kunnen deze metingen uitgevoerd worden. Vooral als het om een groot project gaat, is het belangrijk regelmatig deze controlemetingen uit te voeren. Wij staan bekend om het leveren van kwaliteit en vakmanschap.

GeoFacto

Willemstad, Curacao

(+5999) 5 222 600

info@geofacto.com